Jak na výběr z kandidátů na pozici

Motto: „Pracujte s lidmi, kteří věří v to, v co věříte vy.“

Dnes mám pro vás pokračování v tématech Manažerské akademie, která v těchto dnech probíhá u mého významného zákazníka. Jedna z oblastí, která manažery zajímala podrobněji, byl výběr pracovníků. Ano, i této části personální práce potřebuje manažer rozumět a umět ji realizovat. Není mým cílem Vám tady popisovat celý proces náboru, ale zmíním jen několik momentů, u kterých jsme se zastavili a jsou pro dobrý výběr kandidáta důležitý základ.

První z nich bylo s účastníky kurzu zamyšlení nad tím, co nám dobře vybraný kandidát může přinést a co nám vezme nevhodně vybraná osoba. Manažeři už teď ví, že nesprávný výběr znamená nejen ztrátu zdrojů (časové, lidské, finanční) ale i možné negativní ovlivnění týmu, a dokonce i zákazníků. Další důležité povídání bylo o nejčastějších důvodech k ukončení pracovního poměru. Možná jen pro zajímavost: víte proč lidé nejčastěji opouští zaměstnání? Kvůli šéfovi. Až 50 %. Tento silný AHA moment nám jasně definoval obsah otázek k výběrovým pohovorům. Příklad: „Co očekáváte od svého nadřízeného?“ Otázka může odhalit jak přání, tak zkušenost. Doptáváním zjistíme, co potřebujeme… Nemálo času jsme strávili i u tématu firemní kultura a hodnoty. Pracovat v korporaci a v menší firmě s rodinou atmosférou je velký rozdíl. Proto je dobré si v pohovorech ověřit i to, co kandidát očekává v pracovním prostředí. Jaký přístup je mu blízký a naopak vzdálený.

Tyto výše uvedené myšlenky pomohly k definování profilu potenciálního kandidáta: koho vlastně hledáme? Jaké vlastnosti mu nesmí chybět? Co musí umět a znát? Jaké hodnoty by měl zastávat? Jakou týmovou roli bude plnit? Dobře definované očekávání nejen od pozice, ale i od osobnosti člověka je vhodný podklad pro přípravu otázek, kterými ověříme vzájemnou kompatibilitu. Získáme tím také strukturu pro objektivnější pohled potřebný k finálnímu rozhodnutí ve výběru mezi více kandidáty.

Čím lépe si nadefinujeme parametry, které ověřujeme, tím větší máme šanci, že vybereme nejen vhodného odborníka na volnou pozici, ale i člověka, který „zapadne“ do týmu a firmy jako plnohodnotný člen. A zvyšujeme šanci, že spokojenost bude na obou stranách.

Letem Manažerským světem

Motto: „Tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci neobvykle dobře.“

V minulém týdnu jsem organizovala jeden velmi zajímavý workshop. Byl určen pro 13 mladých lidí, kteří jsou relativně krátce v manažerské roli. Všichni patří do jednoho rozrůstajícího se obchodního týmu mladého a zdravě ambiciózního ředitele. Právě on mě požádal o přípravu 5tidenní Manažerské Akademie, založené na inspiraci a praxi: Málo teorie, hodně selského rozumu a vzájemného sdílení zkušeností. Máme za sebou první díl.

Den jsme začali nadhledem – pojmenovali jsme si klíčová místa manažerského světa a důležité destinace cesty k úspěchu („CO“ má manažer znát, umět a dělat). Jak spolu všechna ta místa souvisí? Bylo to velmi zajímavé a důležité povídání. Bez znalosti vzájemných vazeb často dochází v praktickém životě k řadě zbytečných karambolů, které stojí energii a bezesné noci nejen samotného manažera.

A pak jsme se vydali na cestu. Putovali jsme tím manažerským světem a zastavovali se na místech, která bylo potřeba lépe prozkoumat. Začali jsme u pozice manažera. Proč vůbec manažerská pozice vznikla? Touto otázkou jsme spustili sérii příběhů a zkušeností, které nám umožnili pojmenovat, co si na cesty sbalit a na co se připravit. A následovaly další dotazy: Jak souvisí manažerská pozice s vizí firmy a týmu? Jaká je vize společnosti a jak zní? Co pro koho vize znamená? Jaká je aktuální strategie firmy? Proč zrovna tahle? S čím souvisí? Co pro plnění strategie musím udělat já – manažer, abych ji naplnil? Co mají dělat moji podřízení – obchodníci, asistentka, ostatní? Jak poznám, že se plním svoji roli? Jaká je motivace mých nejlepších obchodníků? A těch méně dobrých? Jak si vytvořit plán a jak definovat cíle pro měření průběžného plnění? Proč a kde evidovat výsledky? Jak výsledky sdílet s kolegy, s týmem, s jednotlivci? Jak řešit případnou odchylku? Proč mít dobře nastavený adaptační plán? Co je to pracovní model? Jak nám šetří energii a dává prostor pro klidný, spokojený a úspěšný život?

Věřím, že se Vám může zdát těch otázek mnoho… A to nejsou zdaleka všechny, které na workshopu padly. Rozhodně jsme se nedostali do detailu každého místa manažerské práce. Ani jsme se nestali spravedlivými a dlouhodobě úspěšnými manažery. Ale porozuměli jsme všem důležitým provazbám. Celý workshop byl zaměřen na otázky, začínající klíčovým slovem: Proč…? Říká se, že když člověk zná PROČ, dokáže najít jakékoli JAK. A taky: Všechno začíná a končí v hlavě.

Na další 4 díly Manažerské Akademie máme týmem vybrané 4 oblasti, kterým se budeme věnovat na přání účastníků podrobněji. Společně vytvoříme nástroje a postupy pro plnění své manažerské role a spokojenost všech zainteresovaných pozic.

A message? Nezapomínejme na sdílení souvislostí. Nelituj- me času na připomínání vize a smyslu naší práce… A buďme připraveni sledovat, co se stane :).