CHANGEWAY

pro lepší zdraví a kondici vaší firmy

pro lepší zdraví
a kondici
vaší firmy

Jsme partnerem pro všechny, kteří to myslí se změnou vážně.

Jako „firemní lékař“ pozorně diagnostikujeme, efektivně léčíme a pomáháme dlouhodobě udržet firmu zdravou a ve skvělé kondici.

POMÁHÁME VÁM NA CESTĚ K PLNĚNÍ VAŠICH VIZÍ A CÍLŮ

SYSTÉM ŘÍZENÍ

Pomůžeme vám s implementací
firemní strategie do praxe

Pomůžeme vám s implementací firemní strategie do praxe

OBCHOD

Zlepšíme systém práce obchodníků
a zdokonalíme jejich prodejní dovednosti

Zlepšíme systém práce obchodníků a zdokonalíme jejich prodejní dovednosti

MANAGEMENT

Naučíme manažery vést svěřený tým
ke stanoveným firemním cílům

Naučíme manažery vést svěřený tým ke stanoveným firemním cílům

Kdo za tím vším stojí?

Kdo za tím
vším stojí?

Petra Krúpčik Vajčnerová

Pracuji v obchodě od roku 1997 a baví mě pomáhat na cestě k úspěchu týmům i jednotlivcům.

Vystudovala jsem farmaceutickou fakultu v Bratislavě, v lékárně jsem však dlouho nepobyla. Lákalo mě něco daleko živějšího, a to komunikace s lidmi v obchodním světě.
Prošla jsem pozicemi obchodního zástupce, Sales trenéra, Area sales manažera a Tréninkového manažera v nadnárodní farmaceutické společnosti, čímž jsem získala kompletní přehled a praktické zkušenosti z reálného obchodování a rozvoje lidí i týmů. Zabezpečovala a podporovala jsem růst cca. 300 kolegům na území České a Slovenské republiky.

Své získané praktické zkušenosti jsem později znásobila na pozici konzultanta, trenéra a kouče v konzultačních společnostech. Doposud jsem odvedla stovky dní tréninků, workshopů a koučování.

Pomáhám zdokonalit dovednosti nejen obchodníkům a manažerům, ale i zlepšovat systémy řízení které přináší výsledky. Ráda pracuji na změnových projektech na míru, kde se díky úzké spolupráci se zadavatelem stávám nedílnou součástí týmu a ten pak provázím celou implementací změny až do konce.

„Stejnou cestou
k jinému výsledku
nedojdeš“

Changeway - Na co se nejčastěji ptáte

Na co se
nejčastěji ptáte?

Na co se nejčastěji ptáte?

Jaké nejčastější situace řešíte?

Nejčastějším zadáním je příprava implementačního plánu k naplnění aktuální strategie společnosti. Následně pak podpora jeho realizace a implementace do praxe. Velmi často s tím jde ruku v ruce nastavení nebo úprava celého systému řízení – firmy nebo divize. Přípravou strategického plánu často vyvstanou potřeby upřesnit role v organizační struktuře, popisy práce, procesy. Při přípravě na realizaci plánu je velmi často potřeba revidovat frekvenci, cíle a agendu porad a individuálních setkání kolegů s cílem plnit strategické záměry. S tím také souvisí jasné priority pro rozvoj jednotlivců či týmů. Je to práce velmi zajímavá a pro firmu velmi prospěšná. Takové „srovnání nosů jedním směrem“ přináší vyjasnění cílů, milníků a hlavně odpovědností.

Druhým nejčastějším zadáním je zlepšení kompetencí jednotlivců či týmů. Ať už jde o manažerské nebo prodejní dovednosti. Samotná dovednost je však velmi úzce svázaná s nejlepšími postupy a cíli. Proto vždy navrhujeme nejdříve revidovat daný proces ve společnosti, připravit vhodné nástroje, podle kterých se následně rozvíjí dovednost v praktickém tréninku. Po těchto školeních zůstávají ve společnosti dokumenty jako Handbooky a Check listy, které slouží k opakovanému použití, rychlému zaškolení a zpětné vazbě.

Výše jsou uvedeny asi dvě nejčastější oblasti naší práce. Ale situací, které jsme řešily je daleko více. Vždy záleží na zadání/potřebě zadavatele. Společně pak hledáme to nejlepší řešení situace. Velmi často dostáváme zadání ve formě problému, který firmu trápí. Pro nejlepší řešení je potřeba najít příčinu – tedy důsledně zanalyzovat situaci. Často objevíme příležitost ke zlepšení, která na první pohled vůbec s definovaným problémem nesouvisí. Někdy k „vyléčení“ stačí dobrá rada, častěji však „operace“.

Kdo já váš typický zákazník?

V oblasti typického zákazníka máme jedno heslo: „pomáháme těm, co chtějí“. Oblast podnikání ani pozice pro nás nehraje roli.

Z pohledu trhů nemáme preference. Každá firma potřebuje nastavit nebo někdy jen zlepšit systém řízení… každá má manažery i obchodníky. Vždy – opravdu vždy! – šijeme projekty na míru dané firmě.

Se kterými pozicemi ve firmě spolupracujete?

Nejčastěji s majitelem nebo ředitelem společnosti – mají nadhled, znají vizi, strategii, cíle a vědí co jim brání toho dosáhnout.

Následně pak ředitelé divizí – Sales Manager, Marketing Manager, Office Manager, HR Manager,… Záleží na tom, co společnost trápí. Tohle jsou pro nás nejčastější zadavatelé.

Méně často pomáháme jednotlivcům – tzn., že nás osloví osoba s nějakou potřebou, ale i tady umíme pomoci a nebráníme se tomu. Oslovili nás samostatně prodejci, manažeři, jednatelé… Individuální konzultace se nemusí hned dotýkat celého systému řízení, ale řízení svých pracovních aktivit (často s dopadem do osobního života). Individuální pomoc je efektivnější a výsledky jsou vidět rychle.

V samotných projektech pak spolupracujeme s obchodníky, produktovými manažery, asistentkami, účetními, provozními řediteli. V řadě společností se vzájemně známe se všemi zaměstnanci firmy. Jsme velmi často externím členem týmu.

Jak dlouho změnový projekt trvá?

To záleží… projekty jsou různě velké a různě dlouhé. Záleží na společnosti, zadání, potřebě, lidech, cílech firmy.

Máme společnosti, se kterými jsme ve spolupráci několik let – např: zlepšujeme systém řízení firmy. A pak i malé/krátké projekty – třeba jednorázové, kde nebylo potřeba pro splnění zadání dělat více.

Velmi často ale při i malých projektech objevíme „slepá místa“, která při předávání zpětné vazby zadavateli odpovědně pojmenujeme a diskutujeme o příčinách a případných důsledcích plynoucích z neřešení. Sám se pak zadavatel rozhodne, zda se do opravy pustí sám nebo s externistou, teď nebo za čas.

Jak vypadá průběh realizace projektu?

Většinou začínáme analýzou situace. Ta probíhá buď rozhovorem se zadavatelem, rozhovory dle strukturovaného dotazníku s vybranými zaměstnanci nebo elektronickým surveyem, kde si formou dotazníku změříme aktuální stav. Tato metoda je efektivní – a jde o výborný podklad pro opakované měření – např. za rok vidíte, co všechno se změnilo a co to přineslo.

Následně na to designujeme změnový projekt. Víme, že nejlepší řešení se tvoří tak, že vzniká. Proto připravíme návrh změny na základě informací z analýzy a společně se zadavatelem nebo týmem klíčových lidí vytvoříme plán změny, včetně komunikace lidem. Proč změna, co se bude dít, koho se to bude týkat, kdy se co stane, jak bude vypadat výsledek…

A pak se pustíme dle plánu do práce. Často revidujeme procesy, vytváříme nástroje, školíme lidi v potřebných dovednostech, podporujeme je v praxi, řešíme situace, které vyvstanou.

A v dohodnutém čase měříme posun a dopad změny.

Co je výstupem projektu?

Zpravidla je to zpráva z projektu a osobní vyhodnocení se zadavatelem. Rozsah výstupu závisí na rozsahu projektu – od hodnocení jednorázového školení po hodnocení rozsáhlejších projektů, které se děly v dané společnosti.

Frekvence je vždy definována dohodou se zadavatelem. Ten je velmi často součástí změnových aktivit, takže má dostatečné informace a jsme v průběžném kontaktu.

Jaká je návratnost investic?

Vždy se zadavatelem probíráme cenu za projekt vs přínos pro společnost/jednotlivce. Také zvažujeme všechny potřebné zdroje do projektu – nejen finanční, ale i časové a lidské. Pokud v organizační struktuře schází lidi a nebo je „doba žní“ a není pro start projektu dobrý čas, přeplánujeme práci na změně s ohledem na potřeby a aktuální stav.

Chceme, aby po projektu ve firmě něco zůstalo, co může společnost využít i když už spolupracovat nebudeme. Velmi často jsou to zpracované plány, návody, nástroje, kterým lidé rozumí a umí s nimi pracovat i bez nás. Jsou to nejen vyléčené bolesti firmy, ale i návody, jak bez nás získané zdraví firmy udržet.

Každého necháme svobodně rozhodnout, zda ve spolupráci vidí přínos a je to investice nebo náklad. Naší vizí je pomáhat firmám na cestě k úspěchu. Pokud je změnový projekt v souznění s cíli dané společnosti, plníme svoji roli.

23 let

Vám POMÁHÁME

 NA CESTĚ K PLNĚNÍ VAŠICH VIZÍ A CÍLŮ

let praxe

společností

projektů

manažerů

let praxe

společností

projektů

manažerů

Blog

KRÁTKÉ POSTŘEHY Z PRAXE

Letem Manažerským světem

Letem Manažerským světem

Motto: „Tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci neobvykle dobře.“ V minulém týdnu jsem organizovala jeden velmi zajímavý workshop. Byl určen pro 13 mladých lidí, kteří jsou relativně krátce v manažerské roli. Všichni patří do jednoho rozrůstajícího se obchodního týmu...

Návyky v době pocovidové

Návyky v době pocovidové

Motto: „Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“ 30 dnů! Tak dlouho trvá první fáze cesty ke změně návyku. Říká se, že po 30 dnech se začínáme s novým návykem sžívat. Už nás změna tolik nebolí a jsme pyšní, že jsme měsíc vydrželi dělat věci...

Coronavirus a jeho dopad jaro 2020

Coronavirus a jeho dopad jaro 2020

Motto: „Osud míchá karty, my hrajeme.“ Minulý týden jsem oslovila ředitele dvou společností, se kterými dlouhodobě spolupracuji s otázkou: Jak se Vám dnes, v době Coronaviru daří a co využijete z dnešní doby do budoucna? První firma je obchodní společnost, založena...

SLOVA NAŠICH KLIENTŮ

I malý spolek, jako náš, který umí perfektně cvičit, potřebuje vedení, tak jako každá jiná firma. Systém, pravidelnost, osobní i firemní koučing, vedení. Proto Petra byla pro mě tou nejlepší a nejefektivnější školou. Ne nadarmo nese její firma trefný název „ChangeWay“!

 

Zuzana Dušková, MBA
– Předsedkyně spolku –
SANG z.s. – Sport Academy New Generation

Spolupráca našej spoločnosti s p. Vajčnerovou je postavená na pevnej, intenzívnej, viacročnej a overenej spolupráci v oblasti rozvojových tréningoch naších zamestnacov, spolupráci na špecifických projektoch podľa definovaných potrieb, individuálných rozvojových programov, coachingu naších zamestnancov. Na základe výborných skúseností p. Vajčnerovú odporúčame ako extrémne spoľahlivého partnera s vysokou profesionalitou a schopnosťou prispôsobiť oblasti spolupráce presne podľa naších požiadaviek, od zadania po realizáciu, ale i nastavenie systému vyhodnotenia a identifikovania následných krokov, ktoré sú dôležité pre úspešnú implementáciu a utilizáciu. Je pre našu spoločnosť skutočným PARTNEROM.

 

Katarína Sasková
National Sales Manager
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.

Na spolupráci s pani Vajčnerovou oceňujem predovšetkým profesionálny a zároveň ľudský prístup pri procese analýzy a nastavovania zmien. Jej dlhoročné skúsenosti pomohli vo veľmi krátkom čase definovať a zaviesť nástroje nevyhnutné pre riadenie ľudských zdrojov. Práve na základe implementácie navrhovaných nástrojov riadenia sa podarilo zvýšiť výkon predajného tímu a zlepšiť komunikáciu jednotlivých úrovní manažmentu a predajného tímu.

 

Mgr. Ján Izák
Sales & Marketing Manager –
Valeant Slovakia s.r.o.

S Petrou nás pojí dlouholeté přátelství, které jí ale nebránilo v kladení těžkých otázek spojených s řízením našeho byznysu. Ale jak se říká – se skutečným přátelstvím je spojeno i říkání si nepříjemných věcí :-). Pokud to s dlouhodobým podnikáním myslíte skutečně vážně, tak si takovéto otázky nutně pokládat musíte. Buď si je totiž položíte a najdete řešení anebo to za vás radikálněji udělá období krize, které dřív nebo později postihne každou firmu. Přidaná hodnota práce s Peťou je navíc její lidskost, normálnost a smysl pro humor.

 

Ing. Pavel Pastorek a Ing. Martin Pochylý
partneři a ředitelé společnosti –
Finest Invest, a.s. – člen skupiny DRFG

Najednou si uvědomuji, že své společnosti řídím. Mám přehled o dění ve společnostech, nemám přetížený systém a mám energii na nové projekty. Děkuji Petro!

 

Martin Dušek
jednatel –
SQP Club z.s.

S Petrou v rámci mého individuálního koučingu spolupracuji asi 5 let. Za tu dobu mi pomohla správným směrem v mnoha business rozhodnutí, ale taky v několik životních situací. Díky tomu jaký je Petra skvělý člověk se z této spolupráce stalo přátelství a jsem jí moc vděčný za to, co mě v životě naučila.

 

Lukáš Ticháček
zemský ředitel –
SMS finance, a.s.

Petra mě naučila jaká čísla si v podnikání vždycky hlídat a proč. Jaké klást otázky sobě a jaké druhým. A především, že když nastavíte na důležité věci funkční procesy a postupy, zbyde vám víc času na to, co je ve firmě nejcennější: na lidi. Život firem se dá bez nadsázky rozdělit na dvě fáze: Před setkáním s Petrou a po ní. Nejsou to jen osvědčené postupy, co vám navrhne. Změní vám myšlení a pohled na věc. Jen málo lidí mě tak ovlivnilo v životě i když už v současnosti nejsme v úzké spolupráci. Kdybych znovu rozjížděla podnikání, chci mít Petru u toho!

 

Gabriela Milfortová
regionální ředitelka –
GOLDEN GATE CZ a.s.

Spolupráce s Petrou byla pro naši firmu velmi přínosná. Má velké zkušenosti, perfektně klade otázky, dokáže se rychle zorientovat v současných procesech, dát nový pohled a nastavit nové procesy tak, aby firmu posunuly o úroveň výše.

 

Pavel Kupka
spoluzakladatel a akcionář –
GOLDEN GATE CZ a.s.

S Petrou Vajčnerovou jsme realizovali rozvojový projekt zaměřený na zlepšení koučování obchodních zástupců na společných návštěvách a zvýšení účinnosti prodejních návštěv. Projektem prošlo 5 area manažerů a 4 mentoři, kteří přes počáteční skepsi hodnotili celý projekt jako velmi úspěšný a v podstatě nejlepší, jaký kdy absolvovali. Petra byla v rámci výběrového řízení jediný konzultant, který pochopil, co vlastně chceme a potřebujeme, nastavil podle toho celý projekt a v průběhu jsme ho ještě dále zlepšovali.

 

MVDr. Ivo Vinkler
Sales & Marketing Director –
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Peníze nebo čas? Dvě vzácné komodity, které jdou během života většinou proti sobě. Buď máte peníze nebo máte čas. A je poměrně náročná disciplína mít tyto komodity obě. Díky Petře za pomoc se strategickým řízením projektů ve společnosti, financí i času.

 

David Kurtz
člen představenstva –
Sportlines a.s. – středisko volného času

Petra Vajčnerová spolupracuje s naší firmou mnoho let. Její vzdělávací programy vždy splnily stanovovaný cíl a zaměstnanci kladně hodnotili jejich interaktivitu a propojení s praxí. Spolupráce vždy probíhala na velmi profesionální úrovni a kladně hodnotím také péči věnovanou přípravě kurzů. Tímto bych chtěl poděkovat za pozitivní přístup a za příjemnou spolupráci.

 

Mgr. Petr Smolka
Business Unit Manager GM & E –
Merck spol. s r.o.

Pomáháme
CHANGEWAY pomáhá firmám růst
Jak nás
kontaktovat?
Petra Vajčnerová z Changeway

Mgr. Petra
Krúpčik Vajčnerová

Mgr. Petra
Krúpčik Vajčnerová

Jednatelka / konzultantka

Telefon: (+420) 602 293 725
E-mail: vajcnerova@changeway.cz

Dorota Suchomelová z Changeway

Bc. Dorota
Suchomelová

Jednatelka / office manager

Telefon: (+420) 728 714 394
E-mail: suchomelova@changeway.cz

Petra Vajčnerová z Changeway

Mgr. Petra Krúpčik Vajčnerová

Jednatelka / konzultantka

Telefon: (+420) 602 293 725
E-mail: vajcnerova@changeway.cz

Dorota Suchomelová z Changeway

Bc. Dorota Suchomelová

Jednatelka / office manager

Telefon: (+420) 728 714 394
E-mail: suchomelova@changeway.cz