Motto: „Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“

30 dnů! Tak dlouho trvá první fáze cesty ke změně návyku.

Říká se, že po 30 dnech se začínáme s novým návykem sžívat. Už nás změna tolik nebolí a jsme pyšní, že jsme měsíc vydrželi dělat věci jinak a umíme se postavit nástrahám vrátit se zpět do starých kolejí. Další období změnu fixuje a brzy se nový návyk dostane do naší zóny komfortu. Pro změnu v návycích se většinou rozhodneme svobodně, po dobrém promyšlení a vlastním přesvědčení, že nám to něco přinese.

Doba nouzového stavu nám ale přinesla nutnost změnit návyky tak trochu silou. Donutila nás rychle se přizpůsobit nové situaci – např.: pracovat na Home office, učit děti, cvičit v obýváku, s ohroženými členy rodiny udržet kontakt jen přes telefon, přenastavit rodinný rytmus, více využívat IT technologie, kolegy vidět jen přes monitor…

Jak dlouho tohle období nouzového stavu trvá? Přes 2 měsíce. Tzn. více než 30 dnů. Na řadu věcí jsme si zvykli. Máme nové návyky a řadě z nás proběhly nejednou v hlavě otázky: Jak chci fungovat, až všechna opatření pominou? Které věci bych rád zanechal a které chci zpátky? Věřím, že v rodinách tyto diskuse probíhají – vždyť tolik času stráveného spolu jsme historicky neměli. Promýšlíme, jak bude rodina fungovat, až…

A jak bude vypadat svět ve firmách, až se kolegové fyzicky vrátí na svá pracovní místa a do svých činností? Nově vzniklé zkušenosti, získané nutným návykem pracovat v jiném režimu a prostředí, mohou hodně ovlivnit chod oddělení i celé společnosti. Proto je vhodným řešením připravit co nejdříve společné firemní/týmové setkání a sdílet pozměněné úhly pohledu na vzájemné fungování. Po dobu nouzového stavu se ve firmách spoluprací TOP managementu pravděpodobně ukotvily některé změny – došlo k úpravě některých procesů, pohledů na řešení situací, něco se ukázalo jako bezpředmětné – už nám to chybět nebude, ale něco se taky zefektivnilo… Tým jistě uvítá ucelené informace, které se k nim doposud dostávaly dílčím způsobem a často jen elektronicky. Kolegové se na jednu stranu na návrat do procesu těší, ale na druhou stranu se obávají. Mají nové návyky… Vytvořme proto příležitost sdílet zkušenosti a hledat odpovědi na otázky: Co navrhujeme zanechat? Co zrušit? Co zavést nově? Jaké nové dohody pro spolupráci si schválíme?

Nelitujme času věnovaného nastavení nových pravidel a představení změn. Přinese nám to klidné a spokojené kolegy, kteří díky otevřené komunikaci zvýší svoji píli i angažovanost.

Ve firmě bude více energie, zlepší se nálada a chuť vykasat si rukávy do nové „pocovidové“ doby.