Motto: „Tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci neobvykle dobře.“

V minulém týdnu jsem organizovala jeden velmi zajímavý workshop. Byl určen pro 13 mladých lidí, kteří jsou relativně krátce v manažerské roli. Všichni patří do jednoho rozrůstajícího se obchodního týmu mladého a zdravě ambiciózního ředitele. Právě on mě požádal o přípravu 5tidenní Manažerské Akademie, založené na inspiraci a praxi: Málo teorie, hodně selského rozumu a vzájemného sdílení zkušeností. Máme za sebou první díl.

Den jsme začali nadhledem – pojmenovali jsme si klíčová místa manažerského světa a důležité destinace cesty k úspěchu („CO“ má manažer znát, umět a dělat). Jak spolu všechna ta místa souvisí? Bylo to velmi zajímavé a důležité povídání. Bez znalosti vzájemných vazeb často dochází v praktickém životě k řadě zbytečných karambolů, které stojí energii a bezesné noci nejen samotného manažera.

A pak jsme se vydali na cestu. Putovali jsme tím manažerským světem a zastavovali se na místech, která bylo potřeba lépe prozkoumat. Začali jsme u pozice manažera. Proč vůbec manažerská pozice vznikla? Touto otázkou jsme spustili sérii příběhů a zkušeností, které nám umožnili pojmenovat, co si na cesty sbalit a na co se připravit. A následovaly další dotazy: Jak souvisí manažerská pozice s vizí firmy a týmu? Jaká je vize společnosti a jak zní? Co pro koho vize znamená? Jaká je aktuální strategie firmy? Proč zrovna tahle? S čím souvisí? Co pro plnění strategie musím udělat já – manažer, abych ji naplnil? Co mají dělat moji podřízení – obchodníci, asistentka, ostatní? Jak poznám, že se plním svoji roli? Jaká je motivace mých nejlepších obchodníků? A těch méně dobrých? Jak si vytvořit plán a jak definovat cíle pro měření průběžného plnění? Proč a kde evidovat výsledky? Jak výsledky sdílet s kolegy, s týmem, s jednotlivci? Jak řešit případnou odchylku? Proč mít dobře nastavený adaptační plán? Co je to pracovní model? Jak nám šetří energii a dává prostor pro klidný, spokojený a úspěšný život?

Věřím, že se Vám může zdát těch otázek mnoho… A to nejsou zdaleka všechny, které na workshopu padly. Rozhodně jsme se nedostali do detailu každého místa manažerské práce. Ani jsme se nestali spravedlivými a dlouhodobě úspěšnými manažery. Ale porozuměli jsme všem důležitým provazbám. Celý workshop byl zaměřen na otázky, začínající klíčovým slovem: Proč…? Říká se, že když člověk zná PROČ, dokáže najít jakékoli JAK. A taky: Všechno začíná a končí v hlavě.

Na další 4 díly Manažerské Akademie máme týmem vybrané 4 oblasti, kterým se budeme věnovat na přání účastníků podrobněji. Společně vytvoříme nástroje a postupy pro plnění své manažerské role a spokojenost všech zainteresovaných pozic.

A message? Nezapomínejme na sdílení souvislostí. Nelituj- me času na připomínání vize a smyslu naší práce… A buďme připraveni sledovat, co se stane :).