Návyky v době pocovidové

Motto: „Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“

30 dnů! Tak dlouho trvá první fáze cesty ke změně návyku.

Říká se, že po 30 dnech se začínáme s novým návykem sžívat. Už nás změna tolik nebolí a jsme pyšní, že jsme měsíc vydrželi dělat věci jinak a umíme se postavit nástrahám vrátit se zpět do starých kolejí. Další období změnu fixuje a brzy se nový návyk dostane do naší zóny komfortu. Pro změnu v návycích se většinou rozhodneme svobodně, po dobrém promyšlení a vlastním přesvědčení, že nám to něco přinese.

Doba nouzového stavu nám ale přinesla nutnost změnit návyky tak trochu silou. Donutila nás rychle se přizpůsobit nové situaci – např.: pracovat na Home office, učit děti, cvičit v obýváku, s ohroženými členy rodiny udržet kontakt jen přes telefon, přenastavit rodinný rytmus, více využívat IT technologie, kolegy vidět jen přes monitor…

Jak dlouho tohle období nouzového stavu trvá? Přes 2 měsíce. Tzn. více než 30 dnů. Na řadu věcí jsme si zvykli. Máme nové návyky a řadě z nás proběhly nejednou v hlavě otázky: Jak chci fungovat, až všechna opatření pominou? Které věci bych rád zanechal a které chci zpátky? Věřím, že v rodinách tyto diskuse probíhají – vždyť tolik času stráveného spolu jsme historicky neměli. Promýšlíme, jak bude rodina fungovat, až…

A jak bude vypadat svět ve firmách, až se kolegové fyzicky vrátí na svá pracovní místa a do svých činností? Nově vzniklé zkušenosti, získané nutným návykem pracovat v jiném režimu a prostředí, mohou hodně ovlivnit chod oddělení i celé společnosti. Proto je vhodným řešením připravit co nejdříve společné firemní/týmové setkání a sdílet pozměněné úhly pohledu na vzájemné fungování. Po dobu nouzového stavu se ve firmách spoluprací TOP managementu pravděpodobně ukotvily některé změny – došlo k úpravě některých procesů, pohledů na řešení situací, něco se ukázalo jako bezpředmětné – už nám to chybět nebude, ale něco se taky zefektivnilo… Tým jistě uvítá ucelené informace, které se k nim doposud dostávaly dílčím způsobem a často jen elektronicky. Kolegové se na jednu stranu na návrat do procesu těší, ale na druhou stranu se obávají. Mají nové návyky… Vytvořme proto příležitost sdílet zkušenosti a hledat odpovědi na otázky: Co navrhujeme zanechat? Co zrušit? Co zavést nově? Jaké nové dohody pro spolupráci si schválíme?

Nelitujme času věnovaného nastavení nových pravidel a představení změn. Přinese nám to klidné a spokojené kolegy, kteří díky otevřené komunikaci zvýší svoji píli i angažovanost.

Ve firmě bude více energie, zlepší se nálada a chuť vykasat si rukávy do nové „pocovidové“ doby.

Rozhodli jste se stát OSVČ? Vítejte ve světě nekonečného rozvoje!

Motto: „Všechny vítězství pochází z odvahy začít.“

Vsadili jste na svoji odbornost a možná tou největší motivací byla svoboda: dělat co chci, jak chci, s kým chci, kdy chci, kde chci…

Stáváte se ředitelem mnohdy jednočlenného týmu, který ale potřebuje zabezpečit všechny firemní procesy. Najednou řídíte finance (tok peněz), obchod (zákazníky i zakázky), marketing (reklamu, sociální sítě, reference), sklad (příjem potřebného zboží a jeho skladování), IT oblast (počítač, telefon), logistiku (dopravu zboží), právníka i jiné dodavatele. Samozřejmě dle oboru podnikání.

Většinu této práce můžete zadat (outsourcovat), ale i tak byste měli mít základní přehled v jednotlivých oblastech, abyste práci mohli smysluplně požadovat a neplatili za obecné rady a služby zbytečné peníze. A kolem nich se celé podnikání točí. Abychom mohli zadat práci dodavateli, musíme na ně mít zdroje. A práce se zdroji, především těmi finančními (ještě máme zdroje lidské a časové), je často velká příležitost pro osoby samostatně výdělečně činné.

Existuje totiž jedna past: příjmy jsou nepravidelné, ale výdaje pravidelné.

Chytit se do sítě „svobody“ jde lehce, ale vymotat se z ní stojí mnoho úsilí a trpělivosti.

Krátká zkouška: znáte svoji „čáru ponoru“? Tzn. fixní náklady na provoz podnikání? Přesně řečeno: jaký musí být váš minimální měsíční obrat, abyste nešli do ztráty? A co když si vezmete dovolenou, onemocníte, někdo z vašich zákazníků Vás dostane do platební neschopnosti nezaplacenou fakturou? Jakou máte finanční rezervu?

Ano, svoboda je velmi lákavá. Jednou jsem našla její hezkou definici: Absolutní svoboda neexistuje, ale existuje svobodná volba důsledků. A největším důsledkem je nedělat nic. Jak tedy předejít bezesným nocím a infarktu? Začněte plánovat!

Na takové plánování není potřeba nic složitého, stačí tužka a papír. A na něm seznam pravidelných a plánovaných výdajů, ideálně rozvržených do měsíců. Položky si pak rozdělte na nutné (fixní = např.: pronájem prostor, zákonné odvody, …) a vhodné (nice to have = např: nový telefon pro radost, lepší auto, …). Když si sečtete fixní položky, vidíte číslo, které byste bezpodmínečně měli mít v obratu pro klidný spánek. Kolik je to průměrných zakázek Vašeho typu podnikání nebo zákazníků? Jak Vám jedna zakázka trvá dlouho časově? Kolik hodin minimálně musíte denně/týdně pracovat? Stále mluvíme o minimální hranici přežití. Ale proto asi nepodnikáte…

Otázky spojené s plánováním spokojenosti je potřeba rozšířit: Jak byste chtěli žít? Kolik byste si chtěli vydělávat? Kolik let? Sám nebo s týmem? V okrese, kraji, České republice nebo i za hranicemi? Až Vaše ruce nebo hlava nebude sloužit jako dnes, co Vás bude živit? Jaké rezervy potřebujete pro krátké období (doporučuje se mít min 3měsíční finanční rezervu) a dlouhodobé období (nemoc, důchod)?

Pokud vás otázky zaujaly a neznáte odpovědi, nevadí. Začněte monitorovat svoji práci – denně/týdně/měsíčně. Uvidíte, že do 2-3 měsíců budete mít úplně jiný přehled o práci, která vás jistě baví, než máte dnes.

A otevřou se Vám dveře do nekonečného množství oblastí, které spustí Váš zájem o informace souvisejícími s podnikáním. A když je žák připraven, učitel se najde…
Svoboda je odpovědnost. Váš odpovědný přístup a plánované důsledky mají dopad na to, co děláte (oblast podnikání), jak to děláte (kvalita) a s kým spolupracujete. Ve hře je Vaše jméno, Vaše práce, Váš obor, Vaši dodavatelé a zákazníci, Vaše rodina, Vaše zdraví. Vítejte ve světě nekonečného rozvoje!